SALAM 1MALAYSIA

SALAM 1MALAYSIA dan Selamat Datang


Saturday, 10 December 2011

BM ( Kertas 012 )- Bhg.A

Bhg.A (Bina Ayat)

BBM - RPH

BBM

Bahasa Melayu Tahun 4
Rancangan Pengajaran Harian


Mata Pelajaran                        :   Bahasa Melayu
Kelas                                       :   4 Takwa
Tarikh                                      :   19 Oktober 2011
Masa                                       :   8.15 – 8.45 pagi ( 30 minit )
Bilangan Murid                        :   33 orang
Biddang Pelajaran                   :   Keluargaku Sayang
Tajuk                                       :   Membantu Amalan Mulia
Objektif Pembelajaran            :   8.1.  Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat            
majmuk.
     Aras 3 (i)    Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

Hasil Pembelajaran                 :   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:-
A.     Menguasai isi kandungan
a.    Murid dapat menyebut, menulis kata kerja, kata hubung.
b.    Murid dapat tulis atau bina ayat-ayat majmuk sesuaikan pada tajuk.

B.    Membina kemahiran saintifik, berfikir dan starregi berfikir
a.    Murid akan menulis ayat-ayat dengan nyata berdasarkan kepada gambar dan mengikut pengalaman sedia ada murid untuk menghasilkan ayat-ayat yang bermutu.

C.   Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
a.    Murid patuh kepada guru.
b.    Mueid bersikap ringan tulang dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan.
c.    Murid bekerjasama, bertolak ansur sepanjang melakukan aktiviti bersama ahli keluarga.
Konsep / Prinsip / hukum / teori ( Membantu Amalan Mulia )
a.    Mengamalkan sikap ringan tulang dalam melakukan segala kegiatan atau aktiviti untuk faedah bersama.


Bahan , Peralatan, Sumber:-
a.    Gambar ( aktiviti dalam keluarga- waktu lapang, majlis, santai, gotong-royong )
b.    Kad perkataan ( kata kerja, kata hubung )
c.    Buku tulis murid.


Langkah berjaga-jaga:-
1.    Murid-murid diingatkan supaya selalu mengamalkan sikap tolong-menolong agar setiap kerja yang dilakukan dapat disiapkan dengan sempurna.
2.    Murid juga diingatkan jangan sesekali bersikap memetingkan diri sendiri

Pengetahuan sedia ada murid:-
1.      Murid pernah menolong kedua-dua ibu bapa mereka dalam pelbagai aktiviti seperti persiapan menyambut hari raya, gotong-royong membersihkan halaman rumah dan lain-lain.Frasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Nota
Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Set Induksi / Permulaan

Mengcungkil idea

( 5 minit )


Aktiviti / kegiatan yang dilakukan oleh murid dan keluarga semasa persiapan menyambut Hari Raya.

Contoh:

Memasang langsir, mengecat rumah, membersih halaman rumah, menggubah bunga,
Hias dalaman rumah, sedia juadah seperti biskut, dodol, ketupat dan lain-lain.


Guru bersoal jawab secara lissan berkaitan apakah yang pernah dilakukan oleh murid apabila ingin menyambut hari raya.

Contoh :

Apakah yang pernah dilakukan oleh awak sebagai persiapan untuk menyambut hari raya?

Murid menjawab sebagai respon kepada soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru.

Contoh jawapan :

Saya selalu menolong emak memasang langsir baharu sebelum hari raya tiba.


Strategi / Teknik :

Penyoalan keseluruhan kelas.

Jawapan murid secara individu.

Langkah 1

Menstruktur semula.

( 9 minit )

Kata kerja dan kata hubung.

Contoh kata kerja:

Membasuh, mengecat, membersih, menyapu, mengemas, menanak dan lain-lain.

Contoh kata hubung adalah
dan, supaya, kerana, agar


Guru memberi penerangan berkaitan kata kerja dan kata hubung ( catat di papan tulis )

Guru menerangkan contoh penggunaan kata hubung dalam menulis ayat daripada ayat tunggal kepada majmuk.Murid mendengar penerangan daripada guru.

Murid bersoal jawab dengan guru berkenaan kata hubung dan pengguna-annya.Strategi / Teknik :

Penerangan keseluruhan kelas

Soal jawab secara kelas dan individu.
Frasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Nota
Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Langkah 2

( 8  minit )Gambar keluarga ( aktiviti keluarga sebagai persiapan menyambut hari raya )

Guru edar gambar kepada setiap murid.

Berdasakan gambar, murid mengenal pasti kata kerja yang terdapat di dalamnya.

Guru meminta murid menulis 6 ayat yang lengkap ( ayat majmuk menggunakan kata hubung yang dipelajari sebentar tadi.Murid meneliti gambar dan mengenal pasti aktiviti yang menunjukkan kata kerja.

Murid menulis 6 ayat lengkap (ayat majmuk) dengan menggunakan kata hubung sebagaimana diminta oleh guru.


Strategi / Teknik :

Pengajaran secara kelas

Latihan individu.

Langkah 3

 Aplikasi idea

( 5 minit )Baca ayat-ayat yang dutulis oleh murid.

Guru perbaiki kesilapan yang terdapat pada struktur ayat.      

Guru mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh murid.

Guru perbaiki kesilapan pada struktur ayat murid.Murid membaca ayat-ayat yang ditulis mengikut giliran yang ditentukan oleh guru.

Murid lain mendengar dengan teliti semasa rakan mereka mebaca ayat-ayat mereka.

klik untuk tonton


Strategi / Teknik :

Pengajaran secara kelas.

Membaca ayat secara indidu.

Refleksi / Penutup

( 3 minit )

Latihan uji kefahaman murid terhadap pembalajaran (latihan betul atau salah)


Guru edar kertas latihan yang mengandungi 10 soalan yang memerlukan jawapan betul atau salah.

Murid menjawab soalan latihan yang diberi oleh guru secara individu.

Contoh


Strategi / Teknik :

Latihan individu

         


BM ( Kertas 012 )

Bahagian C

Friday, 9 December 2011

Bahasa Melayu - Kertas 2

Kaedah P & P (BM Kertas 2)

Monday, 17 October 2011

Tema Hari Guru ( 1972 - 2011 )Setiap 16 Mei tiap-tiap tahun adalah Hari Guru. Guru sering diibaratkan lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Ia mengingatkan kita pengorbanan guru dalam melaksanakan agenda membentuk insan bergelar pelajar agar seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelektual. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai HARI GURU kerana pada haribulan yang sama dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report of the Education Committee) sebagai dasar pelajaran bagi negara kita.
Dokumen tersebut yang dikenali sebagai LAPORAN RAZAK (Razak Report) telah menjadi Dasar Pelajaran Kebangsaan semenjak hari itu.
Selamat Hari Guru.


2011 Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara

2010 Guru Pembina Negara Bangsa

2009 Guru Pembina Negara Bangsa

2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang

2007 Guru Penjana Modal Insan Gemilang

2006 Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan

2005 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2004 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2003 Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2001 Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Bersama

2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan

1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang

1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama

1997 Guru Bestari Sekolah Bestari

1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia

1995 Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan

1994 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1993 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan

1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang

1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera

1989 Guru Pembina Budaya Ilmu

1989 Guru Pembina Budaya Ilmu

1988 Guru Pengasas Budaya Membaca

1987 Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan

1986 Pendidikan Teras Nasionalisme

1985 Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan

1984 Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan

1983 Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan

1982 Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu

1981 Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat

1980 Pendidikan Teras Perpaduan Negara

1979 Murid Sejahtera Negara Jaya

1978 Guru Pembentuk Generasi Akan Datang

1977 Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan

1976 Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan

1975 Guru dan Pembangunan Negara

1974 Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi

1973 Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan

1972 Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara